Wij maken innovatie en groei door middel van informatie technologie (IT) en creativiteit mogelijk.

Informatie technologie is lang niet altijd de core business van het bedrijf waar een IT-er werkt. IT-ers zijn te vinden in alle sectoren. De behoefte aan goed opgeleide IT-ers is groot en neemt alleen maar toe. Met een gezamenlijke inspanning gericht op het werven en scholen van creatieve werknemers en IT-ers. 

Vereniging van Werkgevers voor IT- en Creatieve Professionals

Nu en in de komende jaren zijn er tal van mogelijkheden om op basis van samenwerking kosteneffectief projecten te ontwikkelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling.

Een regionaal samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen die gebruik maken van het resultaat van de vanuit de vereniging gedefinieerde projecten.

Er worden alleen projecten ontwikkeld, aangevraagd en uitgevoerd waarvan de leden van de vereniging het nut en de noodzaak van inzien. De projecten worden daarmee ingericht vanuit de vraagzijde. Dit geeft een zekere garantie op afname van het resultaat. 

De cofinanciering van projecten wordt vanuit de vereniging georganiseerd.