Missie

Nu en in de komende jaren zijn er tal van mogelijkheden om op basis van samenwerking kosteneffectief projecten te ontwikkelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling.

Een regionaal samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen die gebruik maken van het resultaat van de vanuit de vereniging gedefinieerde projecten.

Er worden alleen projecten ontwikkeld, aangevraagd en uitgevoerd waarvan de leden van de vereniging het nut en de noodzaak van inzien. De projecten worden daarmee ingericht vanuit de vraagzijde. 

De cofinanciering van projecten wordt vanuit de vereniging georganiseerd.

Leden van de vereniging oefenen een bindende invloed uit op de inhoud van projecten en zijn niet afhankelijk van een aanbod. 

Er is een kleine contributie aan het lidmaatschap verbonden en vanuit het resultaat van activiteiten wordt een beperkt eigen vermogen opgebouwd. Zo ontstaat een zelfstandige project organisatie van bedrijven die creatieve industrie en IT als een voorwaarde zien binnen hun bedrijf waarbinnen op innovatieve wijze gewerkt kan worden aan het verbeteren van de mogelijkheid om creativiteit en IT hoogwaardig in te zetten.