Over ons

Wij maken innovatie en groei door middel van informatie technologie (IT) en creativiteit mogelijk. En ontplooien daar activiteiten voor.

Informatie technologie is lang niet altijd de core business van het bedrijf waar een IT-er werkt. IT-ers zijn te vinden in alle sectoren. De behoefte aan goed opgeleide IT-ers is groot en neemt alleen maar toe. Wij bieden een gecoördineerde inspanning op regionaal niveau om IT-ers te werven en state-of-the-art op te leiden. Met een gezamenlijke inspanning gericht op het werven en scholen van creatieve werknemers en IT-ers. 

Nu en in de komende jaren zijn er tal van mogelijkheden om op basis van samenwerking kosteneffectief projecten te ontwikkelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling.

Een regionaal samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen die gebruik maken van het resultaat van de vanuit de vereniging gedefinieerde projecten.

Er worden alleen projecten ontwikkeld, aangevraagd en uitgevoerd waarvan de leden van de vereniging het nut en de noodzaak van inzien. De projecten worden daarmee ingericht vanuit de vraagzijde. Dit geeft een zekere garantie op afname van het resultaat. 

De cofinanciering van projecten wordt vanuit de vereniging georganiseerd.

Leden van de vereniging oefenen een bindende invloed uit op de inhoud van projecten en zijn niet afhankelijk van een aanbod. 

Er is een kleine contributie aan het lidmaatschap verbonden en vanuit het resultaat van activiteiten wordt een beperkt eigen vermogen opgebouwd. Zo ontstaat een zelfstandige project organisatie van bedrijven die creatieve industrie en IT als een voorwaarde zien binnen hun bedrijf waarbinnen op innovatieve wijze gewerkt kan worden aan het verbeteren van de mogelijkheid om creativiteit en IT hoogwaardig in te zetten. 

Werkgevers van IT professionals en Creative professionals tref je aan in nagenoeg elke sector. De vereniging van werkgevers van IT- en Creative Professionals is met het oog op intersectorale samenwerking daarom verbonden aan MKB Nederland.